Παραδόσεις και επιστροφές

Παράδοση παραγγελιών

Η παραγγελία σας θα παραδίδεται εντός τριών εργάσιμων ημερών εκτός και υπάρχει πρόβλημα οπότε και θα ενημερώνεστε. Τα προϊόντα μεταφέρονται με ασφάλεια και είναι σε ειδική συσκευασία ώστε να μην προκαλούνται φθορές.

Κατά την παράδοση ελέγχεται η ποιότητα των προϊόντων και πιστοποιηείται ή άριστη κατάσταση τους.

Σε περίπτωση φθοράς κατά την μεταφορά ο πελάτης δεν φέρει ευθύνη.

Σε περίπτωση φθοράς μετά την παράδοση την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο πελάτης.

Το κόστος εξαρτάται από τον τρόπο παράδοσης των προϊόντων (μεταφορική ή παραλαβή από το κατάστημα).